Auto Camera Wifi  thumbnail

Auto Camera Wifi

Published Jun 24, 23
5 min read

Auto Camera SystemWat pillen en rechthoekige witte dingetjes in een zakje, het illegaal inzamelen van vuilnis, bezit van traangas, rijden zonder rijbewijs, overbelading, zijn dat goede resultaten na het van de weg halen van 126 auto’s? Het lijkt er op dat 118 bestuurders voor niets van hun tijd zijn beroofd. Of droegen die bij aan de intelligencepositie in dit gebied? En wat kost zo’n controle de belastingbetaler? Op 1 minuut 32: Waarom wil de politie zichtbaar aanwezig zijn? Gaat politiewerk niet over handhaving van openbare orde en opsporing en vervolging van plegers van strafbare feiten? Vooral op dat laatste punt scoort de politie bedroevend laag.

Het laat eerder zien dat zij doet wat makkelijk is en nalaat wat moeilijk maar nodig is. Het ‘donkere dagen offensief’ is een actie tegen inbrekers. Van deze beroepsgroep is bij deze controle niemand aangetroffen. Zou het niet beter zijn om inbrekers op te sporen door inbraken waarvan al aangifte is gedaan te onderzoeken? July 31, 2015Operatie Trivium heeft de bandieten een lesje geleerd, maar wij zitten met een onbegrijpelijk filmpje.

Europol meldt: Operatie Trivium was een actie van Europol en verkeerpolitieverband TISPOL om aan de bandieten duidelijk te maken dat onze wegen niet bedoeld zijn voor gebruik door criminelen (camera de recul sans fil auto vox). De operatie liep van 22 tot 28 juni in Engeland en Wales, en van 25 tot 28 in Nederland. Politiemensen uit Litouwen en Roemenië ondersteunden de controles met informatie en controleerden in uniform Litouwers en Roemenen in Engeland.

8440 voertuigen aangehouden, 797 mensen gearresteerd. Dat is wel andere koek dan die ‘leuke zaken’ melkpoeder en viagra. Er is iets raars. De naam Trivium 4 lijkt te wijzen op 3 eerdere Triviums, maar die hebben de website van Europol nooit gehaald, of zijn effectief verwijderd. Wat je niet zou verwachten van de organiserende partij die pleit voor uitbreiding van Trivium door heel Europa, met een hoofdkwartier in Den Haag (camera de recul sans fil auto vox).

nl kent Trivium eigenlijk alleen als een straat in Etten Leur, Maar er staat ook één keer ‘Trivium’ in het jaarverslag politie 2014 (camera de recul sans fil auto vox). Zij het in de samenstelling ‘Trivium en Archimedes’ (Wat ook een operatie tegen mobiel banditisme is). Het wordt daar genoemd als iets van Europol en verder niet toegelicht.Interpol, een organisatie die bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit door middel van uitwisselen van informatie tussen politiekorpsen toch als hoofdtaak heeft en bij uitstek geschikt zou moeten zijn voor de bestrijding van mobiel banditisme, lijkt niets met Operatie Trivium te maken te hebben gehad. camera de recul sans fil auto vox. Wat is hier aan de hand? Waarom wil Europol massale controles op basis van nummerplaatherkenning? Wat is precies het mediaplan van dit project? Wie gaat er over internationale opsporing? Zijn die 797 Britse en 43 Nederlandse arrestanten allemaal bandieten? De politie heeft geen tijd om iets doen met de aangiften van mensen. camera de recul sans fil auto vox.

Gps Tracker Volgsysteem - Spyshop Breda

Opsporing is veel werk dat misschien niets oplevert. Veel makkelijker is het om met nummerplaatherkenning buitenlandse auto’s van de weg te halen en met lukrake ‘informatiegestuurde’ of ‘strenge’ controles mensen hun tijd te verdoen. Met één op de tien auto’s is wel iets mis, dus de actie is altijd een succes.

(bron: Hart van Nederland) Ik vroeg me af, Op 5 seconden: Wat is er verdacht aan de auto in de verte? De buitenlandse nummerplaat (die we niet te zien krijgen) misschien? Op 15 seconden: De politie wil staande houden. In verband met welk strafbaar feit? Op 18 seconden: Probeerde de auto die ter controle aan de kant werd gezet zich met hoge snelheid aan controle te onttrekken? Op 28 seconden: Wat is de rol van de helikopter? Hoeveel helikopters zijn ingezet? Op 30 seconden: Wat is precies een ‘strenge controle’? Waar staat dit in de wet? Op 33 seconden: Waren er aanwijzingen dat bandietenbendes op 26 juni zouden toeslaan? Of alleen dat ze zouden rondreizen? Is dat verboden? Of werd deze operatie uitgevoerd zonder dat er specifieke aanwijzingen waren omdat dat makkelijker te plannen is? Op 38 seconden: Heeft Maikel Dop het hier over een bepaalde bandietenbende die al is opgerold of een bandietenbende die nog op vrije voeten is? Op 46 seconden: Mag de politie de kofferbak doorzoeken? Op 51 seconden: Hoezo is babyvoeding een heel erg ‘hot item’? Waarom moet de politie daar op letten? Op 54 seconden: Wordt hier met ‘doelgroep’ bedoeld dat Roemenen worden staande gehouden omdat ze Roemenen zijn? Is het in Nederland strafbaar om Roemeen te zijn? Op 59 seconden: Met welk doel verzamelt de politie de volledige NAW gegevens van Roemenen? Om te matchen met bekende bandietenhoofdkwartieren? Op 1 minuut: Terwijl de voiceover zegt dat criminele bendes vooral uit Roemenië komen, laat de animatie zien dat ze uit Rusland, Wit Rusland, Oekraine, Moldavie, Griekenland (lijkt het) en Ierland komen (camera de recul sans fil auto vox).

Een lid van een mobiele bandietenbende blijkt dus geen beroeps te zijn, maar een gelegenheidscrimineel. camera de recul sans fil auto vox. Is dat alles? Gaat het dus niet over terrorisme, moord, geweld, afpersing of zelfs bedreiging? Zou dat komen omdat Operatie Trivium is bedacht door verkeerspolitie? .

Splitter schreef:hoeft niet altijd een heel verkeersbord te zijn De grootte van het pictogram is wel degelijk gedefinieerd (niet in deze wet, wel in een KB) en hangt af van de situatie. Er zijn 3 voorgeschreven formaten... camera de recul sans fil auto vox. Splitter schreef: maar dienende als bewaking voor de oprit.. camera de recul sans fil auto vox.. denk ik dat het niet onder huiselijk zal vallen.

Latest Posts

Hoeveel Sessies Kinesist Terugbetaald

Published Jun 21, 24
3 min read

Thaise Massage

Published Jun 19, 24
6 min read

Thaise Massage Retie

Published Jun 18, 24
6 min read